β artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
3151 67 SELSKIYperets2 Good 54 37062 32 131 931
3152 67 Olehka36 ДЕСАНТУРА Good 2932 307792 254 299 156
3153 67 Чир Бар101рентген Good 145 15567 21 751 240
3154 67 МиШ_МаЛыШ Regular 585 41873 54 441 415
3155 67 33CMA33 Good 2 9672 4 509 287
3156 67 AMOR БУЯН Regular 3284 49574 90 113 961
3157 67 Бурный ЯСВОБОДЕН Good 1071 222912 296 830 381
3158 67 EasternOwl Regular 2566 63473 72 194 389
3159 67 АНДРЮХА_ШУСТРЯК Good 626 59027 80 358 611
3160 67 Злой_славяН STORM Regular 8975 38747 88 164 153
3161 67 ДокторУзи Good 36 8737 12 559 771
3162 67 Limb VOLGA Good 831 30941 53 851 777
3163 66 Eroo SYNDICATE Regular 58602 100806 226 689 072
3164 66 ЗемлякЪ Good 10759 48084 48 406 813
3165 66 ПР0Р0К9 Regular 75 5203 4 326 581
3166 66 Иосиф_Сталин Regular 397 3415 5 606 341
3167 66 Вездеход Good 37 78543 80 894 890
3168 66 MaR1aRT1 Regular 1333 23810 46 279 439
3169 66 ЗАРАЗА ПРОФСОЮЗ Good 112 10647 15 182 387
3170 66 Vovok Мертвое_Эхо Regular 3099 300568 328 959 851
3171 66 GudMaster БАСТАРДЫ Good 2438 75376 93 514 985
3172 66 ЛехаПровод АНТАНТА Good 1276 24643 61 810 780
3173 66 Велесый_Молочник Regular 405 3520 3 369 414
3174 66 Счастливчик Братство_Чести Good 119 5024 471 907
3175 66 Кошмаровский Regular 42 7885 2 157 792
3176 66 lBuTaMuHl Regular 1024 6756 3 449 357
3177 66 Хумча Good 7 5949 4 036 383
3178 66 Recon163 Единство Regular 34659 50241 148 976 699
3179 66 man1a4oK ДОЛГ Regular 106 5342 286 406
3180 66 антосян ПРОФСОЮЗ Good 17304 158520 311 302 120
3181 66 MeXaTroNiK ОТЕЧЕСТВО Good 2427 96202 96 219 805
3182 66 НежныеРуки Зомби Good 53 10784 18 557 476
3183 66 кокс21 GANZA Good 284 88924 90 546 035
3184 66 Бухалдыч Regular 1035 21928 27 903 196
3185 66 1ПЕХОТИНЕЦ Аномалы_Зоны Regular 18738 126016 168 804 536
3186 66 хАСТРАЛх Good 134 63100 73 653 578
3187 66 Pupok104 Good 125 57026 35 350 590
3188 66 datre Good 79 100391 124 951 585
3189 66 Cherry_Moon МирныйЖительЗоны Regular 2280 87985 78 900 369
3190 66 Суррровый Good 10004 156631 203 449 113
3191 66 хМегатронх Блок_СВС Regular 10929 134185 170 759 679
3192 66 ацетон17 Good 1 2593 4 114 627
3193 66 ЭлектороМонтер Good 36 53986 125 027 779
3194 66 oksanaa ОДШБ Regular 127 148530 189 462 870
3195 66 Щпикачка Regular 3192 61165 77 523 439
3196 66 Гонза Good 294 278104 269 478 013
3197 66 Виртуальный АНТАНТА Good 3333 48502 48 742 157
3198 65 УРМАН Regular 19 3608 692 950
3199 65 Рин0 Good 41 1020 103 670
3200 65 Фельшер АНТАНТА Good 143 31267 61 276 947